Vitajte na stránkach Športklubu Magnezit Ferona Košice :)

 

...a toto sme MY:

     Sfúknime v duchu prach z prvej knihy, ktorú Športklub Magnezit Ferona Košice začal písať 14.5.1959 ešte ako TJ Baník. Trochu nadnesene môžeme tvrdiť, že práve vzniknutá TJ sa mala ako v bavlnke. Materský podnik, SMZ Košice, jej totiž / až do roku 1993 / poskytoval financie, všestranne pomáhal tiež po stránke materiálnej a financie plynuli aj z dotácií a vlastných zdrojov, takže postupne mohli, okrem ťažiskového odboru turistiky, vzniknúť aj volejbalový a futbalový oddiel, činnosť sa rozšírila o basketbal, stolný tenis a šach.

     Od prvej knihy sa však odtrhnime a pozrime sa, čo bolo ďalej. V roku 1964 bola TJ Baník premenovaná na TJ Magnezit. Zo začiatku sa činnosť TJ úspešne orientovala na turistické orientačné preteky, organizovanie mestských zrazov / spolu 7 letných a 4 zimné /, značkovanie , čistenie lesných chodníkov a prameňov. Od roku 1967 prevažovala činnosť z trocha iného súdka - zahraničná turistika a poskytovanie ubytovania vo vlastných stanových základniach v prímorských oblastiach. Po násilnom zastavení tejto činnosti v roku 1973 turistika chvíľu stagnovala a my sme budovali chaty TJ.

     V tretej knihe sa však dočítame, že už v roku 1977 vzniká akcia, ktorá sa stáva tradíciou - MAGNEZITÁRSKA 60-ka určená širokému okruhu milovníkov prírody, ktorí za ňou chodia z celého Slovenska, ale aj spoza hraníc. Podobne je to aj s RUDOHORSKOU 100-kou. Pochod odštartoval v roku 1981 a je určený výkonnejším turistom - diaľkoplazom. Mozaiku dopĺňa akcia ozaj pre všetkých, vhodná špeciálne pre rodiny s deťmi a pre mládež TURISTICKÉ VŠELIČO, s ktorým sme začali v roku 1989. Tieto akcie sú každoročne zaradené do medzinárodného kalendára IVV ( medzinárodná organizácia ľudového športu pre všetkých ), turistických kalendárov v Čechách, Maďarsku a na Slovensku . No na mladých sme mysleli už oveľa skôr. V roku 1978 vzniká Turistický oddiel mládeže / TOM alebo "Krtkovia" /, v súčasnosti tvoria približne štvrtinu zo 100 člennej základne ŠK. Z tých prvých sú už dnes "Krti", no na prírodu a turistiku ani tak nezanevreli.

     Štvrtá kniha začína rokom 1993, keď došlo k rozpadu SMZ a zániku PR SMZ. Zdalo sa, že zanikne aj ŠK Magnezit. Skončila sa významná materiálna a finančná pomoc bývalého materského podniku, ŠK stratil v podstate strechu nad hlavou a okrem odboru turistiky zanikli všetky ostatné oddiely ŠK. Pomocnú ruku vtedy turistickým magnezitárskym „bezdomovcom“ podala Ferona Košice. Poskytla im svoje priestory na schôdzkovú činnosť, uskladnenie turistického materiálu a na hlavné akcie občas zapožičala aj dodávkové vozidlo na prepravu turistického materiálu. Preto sa od  r.1998 do názvu ŠK doplnila „Ferona“. Sídlo košickej Ferony je aj sídlom ŠK Magnezitu Ferona Košice.

     Vďaka priaznivcom, sponzorom ako aj samotným členov ŠMFK 50 úspešných turistických rokov je za nami. Naše turistické nohy však chcú kráčať ďalej po peknom Slovensku, ako aj za hranicami bez hraníc. Keď chýbajúce finančné prostriedky aj naďalej nahradia príspevky a dary sponzorov, ŠK Magnezit Ferona určite sa udrží nad vodou aj v ďalších rokoch. Naďalej budeme pripravovať zaujímavé turistické podujatia pre svojich členov ako aj pre širokú turistickú verejnosť- záujemcov o aktívny pobyt v prírode za zdravím a hlbokými zážitkami v každom ročnom období. Pomôžte nám a príďte medzi nás!

Zlata CIMOVÁ
predseda ŠK Magnezit Ferona Košice